Wie zijn de partners van Child Alert?

Iedereen die wil kan een Child Alert-partner worden. Vele bedrijven en andere organisaties beschikken over eigen communicatiekanalen die zij ter beschikking kunnen stellen. Natuurlijk zijn zowel de geschreven pers als radio en TV belangrijke partners, net zoals de wegbeheerders.

Ook allerlei personen en organisaties actief op het internet kunnen partner worden. Met een aantal partners – die ook voor de affichage van Child Focus ingeschakeld worden - wordt een overeenkomst afgesloten.

De andere kunnen partner worden door zich te abonneren – zij hebben op elk moment de vrijheid om hun abonnement te annuleren. Ook burgers kunnen Child Alert-partner worden, en e-mail ontvangen.

Financiële partners

(Europese Commissie – DG Justice, Microsoft, Belgacom.).


Partners Child Alert –project 2010:

•College van procureurs-generaal
•Federale politie: Cel Vermiste Personen
•Federale politie: Dienst Opsporingsberichten
•Federaal parket
•FOD Justitie: Dienst Strafrechterlijk Beleid
•Vrije Universiteit Brussel, Afdeling criminologie
•Missing Children Europe