Wat is Child Alert?

Child Alert is een methode om, in geval van een verdwijning van een kind waarbij er onmiddellijk levensgevaar is, de inwoners van België te waarschuwen, en op te roepen tot getuigenissen die tot een ontknoping kunnen leiden.

De beslissing om een Child Alert te lanceren ligt steeds bij de magistraat (procureur, onderzoeksrechter) belast met het verdwijningsdossier.

Op de Child Alert-website kan iedere burger of organisatie zich opgeven om mee te werken. Het Child Alert-systeem wordt beheerd door Child Focus, in samenwerking met de Belgische Federale politie en justitie.
 
•Doelstellingen van Child Alert
•Wanneer wordt een Child Alert gelanceerd?
•Child Alert is niet het enige onderzoeksmiddel
•Hoe snel wordt een Child Alert gelanceerd, en hoe lang duurt het?


Doelstellingen van Child Alert

•De bescherming van kinderen opdrijven.

•De speurders belast met een bijzonder onrustwekkende verdwijning de kans bieden om zeer snel en op grote schaal een oproep te doen naar eventuele getuigen via een hele reeks communicatiemiddelen, waaronder wegsignalisatie, radio- en tv-stations, gsm, internet, elektronische billboards bedrijfsnetwerken.

•De burgers snel bereiken (op het werk, onderweg, thuis...), ze vragen aandachtig te zijn en getuigen stimuleren om aanwijzingen te geven.

•In de uren die volgen op de verdwijning, bij de bevolking elk informatief element verzamelen dat het kind zou kunnen lokaliseren. Via het Child Alert-bericht kan ieder persoon die informatie heeft om het kind terug te vinden of die het kind - of de wagen die bij de verdwijning betrokken is - ziet, onmiddellijk contact opnemen met 116000 of 0800 30 300 Een Child Alert is een oproep tot solidariteit van de burger.

•De compatibiliteit versterken tussen de alertmechanismen voor verdwenen kinderen in de lidstaten van de Europese Unie met de bedoeling grensoverschrijdende verdwijningen efficiënter op te lossen en de internationale samenwerking te verstevigen.

•Het is uiteraard niet de bedoeling de burgers te vragen om zelf tussen te komen.
Wanneer wordt een Child Alert gelanceerd?

De criteria om een Child Alert te lanceren moeten bijzonder precies zijn: het gaat om een alertplan dat uitzonderlijke middelen inzet voor uitzonderlijke feiten.

De criteria worden gedefinieerd in de ministeriële richtlijn met betrekking tot de opsporing van vermiste personen. Bij de 6 criteria die de graad van onrust over een verdwijning bepalen, is het 4de criterium (betreffende situaties waarbij er levensgevaar dreigt voor de vermiste persoon) van cruciaal belang.

Om een Child Alert te kunnen lanceren, moeten er aanwijzingen zijn die duiden op onmiddellijk levensgevaar voor het kind . Het samenvallen van criteria brengt niet automatisch de lancering van het Child Alert met zich mee. De beslissing om een Child Alert te lanceren ligt uitlsuitend bij de magistraat belast met het dossier. Hij neemt de beslissing na overleg met de onderzoekers en de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie.

En zelfs wanneer alle elementen verzameld zijn, zal het Child Alert niet gelanceerd worden als de verspreiding van het bericht een extra gevaar betekent voor het kind of als dit het lopende onderzoek kan dwarsbomen.
Child Alert is niet het enige onderzoeksmiddel.

De realisatie van het Child Alert systeem is eerst en vooral een voortzetting van de reeds bestaande acties om de vermiste minderjarigen terug te vinden.

Het vervangt de bestaande onderzoeksmiddelen niet maar beantwoordt het uiterst dringend karakter van verdwijningen waarbij er rederlijkerwijze gesteld mag worden dat er een onmiddellijk levensgevaar dreigt voor de vermiste minderjarige.

Het is dus niet omdat er geen Child Alert wordt gelanceerd dat niets wordt ondernomen om het vermiste kind terug te vinden. Er wordt een beroep gedaan op andere opsporingsmiddelen die hun nut reeds hebben bewezen.

De realisatie van het Child Alert systeem is eerst en vooral een voortzetting van de reeds bestaande acties om de vermiste minderjarigen terug te vinden. Het Child Alert-systeem vormt dus een aanvulling op de opsporingsmiddelen van vermiste personen (bv. afficheringscampagnes /vignettering; oproep tot getuigenissen/tv-flash, Schengen-informatiesysteem, internationale verspreiding via Interpol…).
Hoe snel wordt een Child Alert gelanceerd, en hoe lang duurt het?

Een Child Alert wordt zo snel mogelijk gelanceerd, maar steeds na een weloverwogen beslissing en na het verzamelen van de nodige informatie ( recente en kwalitatieve foto, beschrijving van het vermiste kind etc.).

Een Child Alert wordt in principe voor een periode van 6 uur ingesteld. Deze periode is maximaal 3 keer verlengbaar. Dit wil zeggen dat een Child Alert maximaal 24 uur kan duren.

Op het einde van het Child Alert wordt steeds een bericht ‘einde Child Alert’ gestuurd.